CollectenDe collectegelden kunt u overmaken naar de volgende bankrekeningen:

 • Diaconie:
  NL67 RBRB 0691 0790 13 t.n.v. diaconie Gereformeerde Gemeente te Opheusden
 • Kerk:
  NL81 RBRB 0691 0789 55 t.n.v. kerk Gereformeerde Gemeente te Opheusden
 • Aflossing:
  NL13 RBRB 0791 6898 40 t.n.v. kerk Gereformeerde Gemeente te Opheusden o.v.v. aflossing
 • Bijzondere Noden i.v.m. Beiroet
  NL67 RBRB 0691 0790 13 t.n.v. diaconie Gereformeerde Gemeente te Opheusden o.v.v. hulp BN Beiroet

 • Zending
  NL14 RABO 0331 9409 81 t.n.v. Gereformeerde Gemeente Opheusden Zending o.v.v. (gift zendingsbusje)
 • Israël
  NL13 RBRB 0791 6898 40 t.n.v. kerk Gereformeerde Gemeente te Opheusden o.v.v. gift voor deputaatschap Israël