CollectenDe collectegelden kunt u overmaken naar de volgende bankrekeningen:

 • Theologische School (collecte op zondag 07-03-2021):
  NL81 RBRB 0691 0789 55 t.n.v. kerk Gereformeerde Gemeente te Opheusden
  o.v.v. Theologische School

 • Diaconie:
  NL67 RBRB 0691 0790 13 t.n.v. diaconie Gereformeerde Gemeente te Opheusden

 • Kerk:
  NL81 RBRB 0691 0789 55 t.n.v. kerk Gereformeerde Gemeente te Opheusden

 • Aflossing:
  NL13 RBRB 0791 6898 40 t.n.v. kerk Gereformeerde Gemeente te Opheusden o.v.v. aflossing

 • Kerktelefoon:
  NL02 ABNA 0401 0046 35 t.n.v. Gereformeerde Gemeente te Opheusden o.v.v. Gift kerktelefoon

 • Zending
  NL14 RABO 0331 9409 81 t.n.v. Gereformeerde Gemeente Opheusden Zending o.v.v. gift zendingsbusje